Corak kesinambungan candlestick forex

Apabila pembalikan aliran menaik berlaku dan kemudian dengan tiga badan kecil serta tidak dapat jatuh di bawah sesi pertama menunjukkan kekurangan komitmen di kalangan peserta pasaran untuk menyokong aliran menurun. Perubahan sentimen ini tidak cukup meyakinkan untuk menghentikan aliran menaik. Sesi berikutnya dibuka lebih tinggi tetapi kemudian turun dan ditutup di atas penutup lilin pertama. Sesi seterusnya boleh sama ada lilin yang menaik atau menurun dengan tubuh ke julat lilin pertama badan.


Perubahan sentimen ini tidak cukup meyakinkan untuk menghentikan aliran menurun. Corak ini akan menjadi lebih penting jika jumlah lilin pertama dan terakhir adalah lebih tinggi daripada lilin keempat dan keempat. Sesi berikutnya dibuka lebih tinggi tetapi kemudian harga kursus terbalik jadi lilin menurun terbentuk dan ditutup pada lilin badan ketiga terlebih dahulu. Sesi seterusnya boleh sama ada lilin yang menaik atau menurun dengan terbuka atau ditutup di bawah lilin kedua. Lilin keempat dalam bentuk lilin yang lemah dengan rapat pada atau dekat lilin pertama terbuka Sesi seterusnya dibuka dengan lilin keempat yang sama tapi harga bergerak ke atas jadi terbentuk lilin kenaikkan dengan badan yang panjang.


Sesi seterusnya merosot tapi harga dibalik kursus dan ditutup di atas penutup lilin pertama tetapi masih di bawah tengah lilin pertama badan dengan badan yang lebih besar daripada badan lilin yang pertama. Walau bagaimanapun, ini sering disalah tafsir sebagai menterbalikkan kerana ini hanya sementara dan kemudian penjual akan sekali lagi mengawal. Sesi berikutnya dibuka lebih rendah tetapi kemudian harga membalikkan arah supaya ia membentuk lilin yang menaik dan ditutup pada lilin badan ketiga terlebih dahulu.

Sedangkan aliran menaik lilin kenaikan harga dengan badan yang panjang. Selepas jurang dan mewujudkan harga yang lebih tinggi menutup pasaran dibuka berhampiran dengan lilin sebelumnya. Ia menunjukkan pasaran cuba menutup jurang itu tetapi tidak berhasil.


Corak ini lazimnya diikuti oleh penurunan jumlah dalam lilin ketiga. Corak ini memerlukan pengesahan sesi seterusnya, iaitu harga bergerak di atas lilin ketiga. Corak Kesinambungan Kehilangan Walaupun turun naik lilin menurun berlaku dengan badan yang panjang. Sesi seterusnya menjejaskan dan mewujudkan penutupan yang lebih rendah. Sesi Ketiga dibuka lebih tinggi daripada penutup sebelumnya dan tertutup lebih tinggi daripada rendah sebelumnya tetapi tidak dapat menutup jurang. Peristiwa pembalikan tetapi tidak dapat menutup jurang maka menunjukkan kurang komitmen di kalangan peserta pasaran sehingga harga berpotensi bergerak kembali lagi.

Corak ini memerlukan pengesahan sesi berikutnya, bahawa harga bergerak ke bawah di bawah lilin ketiga. Corak Sambungan Bullish Keterangan: Walaupun harga menaik membuat jurang tetapi kemudian dibalikkan kursus dan ditutup lebih rendah dari sesi terdahulu. Sesi berikutnya dibuka dengan lilin terbuka yang sama terlebih dahulu dan seterusnya terus menaiki supaya pembukaan marubozu dibentuk.


corak kesinambungan candlestick forex

Walau bagaimanapun, apabila harga membuat yang baru tinggi dan berlaku penarikan balik jangka pendek, menunjukkan kawalan penjual yang berjaya. Bagaimanapun, kawalan ini secara amnya bersifat sementara kerana ia hanya pengunduran jangka pendek dan Membuka pembalikan bentuk. Jilid sekiranya berlaku penarikan balik jangka pendek sepatutnya rendah. Pengesahan sesi berikutnya diperlukan, iaitu, harga bergerak di atas lilin terakhir. Sedangkan trend menurun lilin menurun dengan tubuh yang panjang.


Sesi seterusnya boleh sama ada lilin yang menaik atau menurun dengan terbuka atau menutup di bahagian atas lilin kedua. Lilin keempat menjadi lilin yang kuat dengan dekat pada atau dekat lilin pertama terbuka Sesi berikutnya dibuka lebih tinggi dan ditutup lebih rendah daripada lilin keempat yang membentuk hari luaran dan lilin yang lemah. Kejadian pembalikan arah aliran menurun berlaku dan kemudian dengan tiga badan kecil serta tidak dapat menaiki sesi pertama melebihi menunjukkan kurangnya komitmen di kalangan peserta pasaran untuk menyokong aliran meningkat.


corak kesinambungan candlestick forex

Lilin keempat dalam bentuk badan kecil dengan lilin yang lemah rendah sama dengan rendahnya lilin terdahulu. Sesi berikutnya dibuka di bahagian atas keempat tetapi harga penutup lilin bergerak sehingga membentuk lilin yang kuat dengan badan yang panjang.

Sesi berikutnya membuka harga yang lebih tinggi dan harga selanjutnya dibalik dan ditutup di bawah lilin kenaikan tiga yang terbentuk di luar lilin kenaikan harga tiga hari. Pada masa ini terdapat tiga lilin berurutan dalam aliran menaik menaik menunjukkan bahawa pembeli sangat dominan.

Mereka dikenal pasti dengan rendah dan tinggi yang lebih rendah berbanding dengan hari sebelumnya. Sekiranya corak muncul memenuhi keperluan tiga lilin, maka anda boleh berdagang di arah masing-masing. Lihat dasar privasi kami. Ketika aliran menaik lilin menaik dengan lengan panjang, corak kesinambungan candlestick forex. Sesi berikutnya boleh sama ada lilin kenaikan harga atau penurunan harga dengan badan corak kesinambungan candlestick forex julat lilin pertama badan. Apa yang dikatakan, cuba berdagang dengan pembalikan boleh berisiko dalam apa jua keadaan kerana anda berdagang dengan trend semasa. Sesi Ketiga dibuka lebih tinggi daripada penutup sebelumnya dan tertutup lebih tinggi daripada rendah sebelumnya tetapi tidak dapat menutup jurang. Ia mempunyai badan kecil, bayangan yang lebih rendah dan sangat kecil atau tiada bayangan atas. Corak ini lazimnya diikuti oleh penurunan jumlah dalam lilin kedua.

Itulah 12 jenis pembentukan kandil yang menunjukkan pergerakan harga tidak begitu berbalik arah tetapi akan memajukan pergerakan trend sebelumnya. Oleh itu, anda akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan dagangan terbuka.

Apabila harga membuat kursus yang tinggi tapi kemudian dibalikkan dan ditutup lebih rendah menunjukkan penjual telah cuba mengawal pembeli. Walau bagaimanapun, apabila sesi berikutnya dibuka sama seperti membuka sesi sebelumnya dan kemudian segera naik, kemudian tunjukkan pembeli sekali lagi mengambil kendali dan trend itu dapat diteruskan. Corak ini biasanya diikuti dengan penurunan dalam jumlah. Sementara lilin kenaikan harga menaik mengandungi tiga kejadian dalam urutan.

Sesi seterusnya merosot tapi kursus harga terbalik dan ditutup di bawah lilin pertama yang rapat dengan badan yang juga lebih kecil daripada badan lilin pertama. Apabila trend menurun turun tetapi pada akhir harga sesi ditutup mengukuhkan pembeli menunjukkan sesi kawalan.

Sesi seterusnya akan semakin dekat dan semakin dekat. Sesi Ketiga dibuka lebih rendah daripada penutup sebelumnya dan tertutup lebih rendah daripada rendah sebelumnya tetapi tidak dapat menutup jurang tersebut. Jurang ini boleh menjadi tahap rintangan dan sokongan yang kuat. Peristiwa pembalikan tetapi tidak dapat menutup jurang maka menunjukkan kekurangan komitmen di kalangan peserta pasaran supaya harga berpotensi akan kembali bergerak lagi.

Jangan ketinggalan juga untuk mengetahui dan memahami pola candlestick yang lain. Baca juga:

Walau bagaimanapun, ini sering disalahtafsirkan sebagai pembalikan kerana ini hanya sementara dan kemudian penjual akan sekali lagi mengawal. Corak ini lazimnya diikuti oleh penurunan jumlah dalam lilin kedua. Corak ini memerlukan pengesahan pada sesi berikutnya, bahawa harga bergerak rendah di bawah lilin kedua. Sesi seterusnya merosot tetapi kursus harga dibalik dan ditutup di atas penutup lilin pertama dengan badan yang juga lebih kecil daripada badan lilin pertama.

Kegagalan penutupan jurang memberikan tanda bahawa aliran meningkat akan berterusan. Coraknya agak boleh dipercayai dan penyertaan boleh dibuat pada sesi berikutnya. Corak Sambungan Bullish Semasa lilin kenaikan harga kenaikan berlaku dengan tubuh yang panjang.